ประกาศข่าวสาร

ประกาศ.. สกอ.ได้เปิดระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา(CHE QA Online) สำหรับการประเมินปี 2553 เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลได้ที่ http://202.44.139.26 (สามารถใช้งาน user & pass ที่ใช้สำหรับปี 2552) และหากต้องการทดสอบระบบโปรดใช้ http://202.44.139.26/chetest

โปรดทำการเปิดการใช้งาน javascript และ cookies
คู่มือการใช้งาน | ขั้นตอนการทำงานของระบบ
MSN Support : cheqa@windowslive.com 
Webboard     : เวปบอร์ดสอบถามปัญหา         
หมายเหตุ: โปรดอ่านรายละเอียดใน Webboard ก่อนการเพิ่มกระทู้ใหม่
วิธีใช้ 
 
 
คู่มือการใช้งาน
คู่มือสำหรับ admin มหาวิทยาลัย
คู่มือสำหรับ admin คณะ
คู่มือสำหรับ เพิ่มอัตลักษณ์
คู่มือสำหรับ คณะกรรมการตรวจ
คู่มือสำหรับ เจ้าหน้าที่ประกัน

Last Updated : Version 3